+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Duplikáty technických průkazů (VTP nebo ORV)

Jedná se o vystavení nového technického průkazu (duplikátu) z důvodu ztráty, zničení, poškození nebo odcizení. V případě odcizení technického průkazu vozidla, je nutné k žádosti přiložit originál protokol vydaný policií ČR. Při vystavení duplikátu technického průkazu (VTP či ORV) z důvodu ztráty, vyžaduje registr vozidel při nálezu původního dokladu, tento dokument vrátit na příslušný úřad. Původní doklad je neplatný.

Co je k vystavení duplikátu potřeba

  • formulář – Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
  • osobní doklady vlastníka
  • velký technický průkaz (VTP) nebo malý technický (ORV) průkaz (podle toho, který byl ztracen, odcizen apod.)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
  • neověřená plná moc od leasingové společnosti k duplikátu technického průkazu (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
  • správní poplatek za vystavení duplikátu je ve výši 500 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

  • plná moc s neověřeným podpisem vlastníka (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme

  • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
  • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.