+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Pojištění nemovitostí

K čemu slouží?
Žádná budova není pro zloděje nedobytná, žádná neodolá rozběsněným živlům. Proto je rozumné uzavřít si takový druh pojištění, který tato rizika eliminuje. Pojištění nemovitostí je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným pohromám a před dalšími riziky. Pojištění se sjednává pro různé typy nemovitostí, zejména pak pro:

 • Rodinné domy včetně vedlejších objektů typu kůlen, samostatně stojících garáží, plotů, aj.
 • Byty a bytové domy
 • Rekreační objekty, tj. chaty a chalupy
 • Objekty ve výstavbě

Proti čemu se lze pojistit ?
Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou.

 • Požár
 • Výbuch
 • Úder blesku
 • Pád letadla
 • Záplava
 • Povodeň
 • Pád stromu
 • Vichřice
 • Záplava vodou z vodovodního potrubí
Pro zpracování nabídky nás kontaktujte na info@agenturakrystof.cz nebo na +420 608 33 11 00