+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Registrace nového vozidla ze zahraničí

Individuálně dovezené vozidlo je považováno za nové dosud neregistrované, pokud dosud nedošlo k jeho registraci v zemi původu.

Pokud by ojeté vozidlo bylo mladší 6 měsíců (tj. doba, která uplynula od první registrace v zahraničí, by byla kratší než 6 měsíců), nebo mělo najeto méně než 6000 km, pak před vlastní registrací vozidla musí být zaplaceno DPH na příslušném finančním úřadě (týká se jak právnických, tak fyzických osob bez výjimek), nebo předložena faktura s vyčísleným DPH v ČR. DPH při pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu je tedy povinen přiznat nejen plátce DPH, ale i soukromá osoba, občan. Registrace pak probíhá stejně jako u nových vozidel dovezených ze zahraničí. Technická je platná po dobu čtyř let.

Plátce DPH je povinen přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku v daňovém přiznání (řádek 250 nebo 255). Osoba, která není plátcem a pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského státu, je povinna podat také daňové přiznání místně příslušnému správci daně, ke kterému přiloží kopii dokladu o pořízení nového dopravního prostředku a Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, a to do 10 dnů od pořízení nového dopravního prostředku. Údaje o základu daně a daň uvede v řádcích 250 nebo 255. Po vyměření daně správcem zaplatí daň do 25 dnů ode dne vyměření.

V případě, že by pořizovatel nového dopravního prostředku chtěl zaregistrovat automobil k silničnímu provozu před podáním daňového přiznání (podle zákona o silničním provozu musí k žádosti o registraci předložit potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty při pořízení), může podat Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně, která bude vyměřena při pořízení v daňovém přiznání. Zaplacení zálohy potvrdí správce daně.

Co je k registraci dovozeného vozidla potřeba

 • formulář – Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • osobní doklady vlastníka vozidla
 • originál zahraničního technického průkazu (čistopis, pokud byl vystaven)
 • protokol o evidenční prohlídce, pokud již proběhla registrace v zahraničí
 • originál daňový doklad o koupi vozidla (např.  faktura, kupní smlouva)
 • doklad o zaplacení DPH u FÚ v originálu (popř. faktura v ČJ s vyčísleným DPH za vozidlo či česká leasing. Smlouva)
 • platná zelená/bílá karta
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci vozidla (jen v případě, je-li vozidla zakoupeno na leasing)
 • správní poplatek za přihlášení motorového vozidla je ve výši 800 Kč
 • správní poplatek za přihlášení přípojného vozidla do 750 kg je ve výši 500 Kč
 • správní poplatek za přihlášení přípojného vozidla nad 750 kg je ve výši 700 Kč
 • správní poplatek za přihlášení motocyklu do 50 ccm je ve výši 300 Kč
 • správní poplatek za přihlášení motocyklu nad 50 ccm je ve výši 500 Kč
 • správní poplatek za přihlášení elektromobilu je ve výši 0 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s ověřeným podpisem vlastníka vozidla (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s ověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s ověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 800,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.