+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Registrace vozidla nabytého dědictvím

Co je k registraci vozidla potřeba

 • formulář – Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • osobní doklady dědice/nové vlastníka
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • platná zelená/bílá karta
 • platná evidenční kontrola, ne starší než 1 rok (platí pro evidenční kontroly od ledna 2023), protokol nemusí být fyzicky
 • originál či úředně ověřená kopie dědického usnesení s vyznačenou právní mocí
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na 6 měsíců
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • v některých případech se hradí i ekologická daň
 • správní poplatek za registraci vozidla v rámci dědictví je 0 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s ověřeným podpisem dědice/nového vlastníka (formulář zde)
Cena za vyřízení je ve výši 600,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.