+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Trvalý vývoz vozidla do zahraničí

Jedná se o převod vozidla, již evidovaného v České republice, na zahraniční osobu/subjekt při prodeji mimo ČR. Při trvalém vývozu dochází k registraci vozidla na zahraničního vlastníka. Registr vozidel vydává nové osvědčení o registraci vozidla (dále ORV) a převozní značku s max. platností 3 měsíce. Vozidlo je tímto odregistrováno z evidence vozidel v ČR a může být přihlášeno v cílové zemi.

Co je k vývozu vozidla potřeba

 • formulář – Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
 • osobní doklady vlastníka vozidla
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • tabulky registrační značky (SPZ) – auto 2x, motocykl nebo vozík 1x
 • údaje o osobě či subjektu ze zahraničí (jméno/název, bydliště/sídlo, datum narození/IČ)
 • platná zelená/bílá karta
 • platná evidenční kontrola, ne starší než 1 rok (platí pro evidenční kontroly od ledna 2023), protokol nemusí být fyzicky
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • správní poplatek za vývoz motorového vozidla je ve výši 450 Kč
 • správní poplatek za vývoz přípojného vozidla je ve výši 250 Kč
 • správní poplatek za vývoz motocyklu je ve výši 250 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s neověřeným podpisem vlastníka vozidla (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.