+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Ukončení leasingu

Jedná se o častý úkon v registru vozidel. Jde výmaz leasingové či úvěrové společnosti jakožto vlastníka vozidla. Leasingová společnost vydává úředně ověřený souhlas vlastníka (plnou moc) s ukončením leasingu (výmazem vlastníka z registru vozidel). Tato plná moc opravňuje k výmazu vlastníka a převodu vozidla na leasingového nájemce. Provozovatel pak bez plné moci vlastníka nemá možnost na registru vozidel učinit jakoukoliv změnu ve velkém, potažmo malém technickém průkazu (např. změna jména/názvu, adresy/sídla, vystavení nové registrační značky, převod vozidla na nového majitele apod.).

Při registraci nového vozidla je dobré při zápisu do evidence motorových vozidel neopomenout skutečnost, že vozidlo bylo zakoupeno na leasing a vlastníkem v evidenci vozidel bude leasingová společnost nikoliv kupující. Ten se stane provozovatelem. Pokud je totiž leasing zapisován dodatečně do technických průkazů, je to bráno jako další registrační úkon, kdy je znovu vybírán registrační poplatek.

Co je k ukončení leasingu potřeba

 • formulář – Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • osobní doklady provozovatele
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k ukončení leasingu (nebo ID plné moci vložené do datové schránky registru vozidel)
 • platná zelená/bílá karta
 • správní poplatek za ukončení leasingu je ve výši 50 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s ověřeným podpisem provozovatele (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s ověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s ověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.