+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Vydání trvale manipulační RZ (SPZ)

Užití trvalé manipulačních RZ lze na silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru vozidel.

Silniční vozidlo lze na pozemních komunikacích provozovat pouze na základě povolení obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo, a to za účelem distribuce a prodeje silničního vozidla – manipulační provoz.

Manipulační provoz je pro:

 • výrobce – jim vyráběná silniční vozidla
 • dovozce – jim dovážená silniční vozidla
 • prodejce – jim prodávaná silniční vozidla
 • dopravce – pro jim přepravovaná silniční vozidla

Výrobce, dovozce nebo prodejce, kterému byl povolen manipulační provoz, je povinen:

 • užívat tabulky s přidělenými zvl. značkami pouze za účelem manipulačního provozu
 • vést záznam o každé provedené jízdě v knize jízd
 • používat při manipulačním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou
 • vybavit před zahájením jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné jízdě
 • mít po celou dobu trvání manipulačního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu

Co je k vydání trvale manipulačních RZ potřeba

 • žádost volnou formou (musí označovat subjekt žadatele a řádně odůvodňovat potřebu přidělení značky)
 • výpis z živnostenského rejstříku (fyzická osoba-podnikatel), prokazující předmět činnosti odůvodňující povolení manipulačního provozu a přidělení značky
 • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), prokazující předmět činnosti odůvodňující povolení manipulačního provozu a přidělení značky
 • správní poplatek za vystavení RZ na auto (2x) je ve výši 1 000 Kč
 • správní poplatek za vystavení RZ na motocykl/přívěs (1x) je ve výši 500 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s neověřeným podpisem žadatele (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.