+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Vyřazení vozidla (uložení značek do depozitu)

Pokud jste vlastníkem vozidla, které nehodláte dočasně provozovat a nechcete za něj hradit povinné ručení, pak jedno z řešení je uložení značek do depozitu, resp. vyřazení vozidla z evidence.

Tato doba nesmí přesáhnout 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V odůvodněných případech na žádost vlastníka vozidla lze lhůtu prodloužit po 12-ti měsících od uložení, kdy žadatel doloží existenci vozidla (prohlášením o místě kde je vozidlo odstaveno, popř. fotografiemi). Toto prodloužení již není časově omezeno.

Co je tedy k vyřazení vozidla potřeba

  • formulář – Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (formulář zde)
  • osobní doklady vlastníka
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
  • registrační značky (SPZ)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
  • správní poplatek za vyřazení vozidla je ve výši 200 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

  • plná moc s neověřeným podpisem vlastníka (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

  • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
  • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.