+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Vystavení nové registrační značky

Při ztrátě, odcizení či zničení je vždy nutné vydat nové (jiné) registrační značky (tj. v těchto případech není možné další tabulku/y stejné značky z důvodu zabránění jejího zneužití znovu vyrobit a to ani v případě registrační značky na přání). Registr vozidel vystavuje novou registrační značku a změnu zapisuje do technických průkazů. Malý technický průkaz je vystavován nově (původní je skartován). V případě odcizení registrační značky (dříve SPZ) vozidla je nutné k žádosti přiložit protokol vydaný policií ČR v originálu.

V případě poškození značky je možné požádat o vydání tabulky registrační značky již přidělené (tj. stejné značky) na základě „Žádosti o vydání tabulky s registrační značkou“. V tomto případě je třeba počítat s přiměřenou lhůtou potřebnou na objednání, výrobu a dodání značky. Správní poplatek za vydání tabulky (stejné) registrační značky již přidělené pak činí 600 Kč za jednu tabulku.

Co je k vystavení RZ potřeba

 • formulář – Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
 • osobní doklady vlastníka
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • zbývající registrační značka (SPZ, pokud byla ztracena/odcizena jen jedna tabulka)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • neověřená plná moc od leasingové společnosti k vystavení r registrační značky (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • správní poplatek za vystavení RZ na auto (2x) je ve výši 450 Kč
 • správní poplatek za vystavení RZ na motocykl/přívěs (1x) je ve výši 250 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s neověřeným podpisem vlastníka (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.