+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Zánik vozidla

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovlaků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla). Takové vozidlo již není možné opakovaně zaregistrovat.

Ekologicky zlikvidovat je možné pouze kompletní motorové vozidlo. Rozebrání vozidla na náhradní díly zákon neumožňuje.

Co je k zániku vozidla potřeba

 • formulář – Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
 • osobní doklady vlastníka
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
 • registrační značky (SPZ)
 • originál doklad o ekologické likvidaci vozidla nebo
 • originál doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR anebo obdobným orgánem jiného státu (zničením silničního vozidla se rozumí takový stav, způsobený jeho havárií, živelní pohromou apod., ve kterém nelze vozidlo předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • správní poplatek za zánik vozidla je 0 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s neověřeným podpisem vlastníka (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.