+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Zápis provozovatele

Co je k zápisu provozovatele potřeba

 • formulář – Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem nezúčastněné strany na úřadu)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • platná zelená/bílá karta
 • platná evidenční kontrola, ne starší než 1 rok (platí pro evidenční kontroly od ledna 2023), protokol nemusí být fyzicky
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • v některých případech se hradí i ekologická daň
 • správní poplatek za přehlášení motorového vozidla je ve výši 800 Kč
 • správní poplatek za přehlášení přípojného vozidla do 750 kg je ve výši 500 Kč
 • správní poplatek za přehlášení přípojného vozidla nad 750 kg je ve výši 700 Kč
 • správní poplatek za přehlášení motocyklu do 50 ccm je ve výši 300 Kč
 • správní poplatek za přehlášení motocyklu nad 50 ccm je ve výši 500 Kč

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s ověřeným podpisem vlastníka vozidla (formulář zde)
 • plná moc s ověřeným podpisem provozovatele vozidla (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s ověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s ověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 600,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.