+420 608 33 11 00(po - čt: 7:00 - 17:00, pá: 7:00 - 15:00)

Zápis změn (včetně změny technických parametrů)

Jedná se o jakoukoliv změnu podléhající zápisu do registru vozidel. Jsou to všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla. Zápis změny údajů do registru vozidel musí být v souladu se zákonem realizován do 10 pracovních dní od vzniku dané změny.

Co je ke změně potřeba

 • formulář – Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • osobní doklady vlastníka
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • neověřená plná moc od leasingové společnosti k provedení změny (jen v případě, je-li vozidlo zakoupeno na leasing)
 • správní poplatek za změnu je ve výši 50 Kč/jedna změna

Doklady požadované pro zápis dané změny

 • zápis tažného zařízení -  typový list, který musí plně odpovídat schválenému vzoru (datum vystavení, razítko a podpis držitele schválení) a který dále potvrzuje odbornou montáž tažného zařízení na vozidlo (buď odborná firma s pověřením k montáži tažných zařízení, nebo stanice STK prostřednictvím protokolu) a nově je od 1.3.2021 nezbytné spolu s typovým listem předat i vytištěnou kopii pověření k montáži daného tažného zařízení
 • změna příjmení/názvu společnosti – do plné moci uvést nové příjmení/název společnosti (u právnických osob musí být změna viditelná ve výpisu z OR)
 • změna bydliště/ sídla společnosti -  do plné moci uvést nové bydliště/sídlo (u právnických osob musí být změna viditelná ve výpisu z OR)
 • zápis jiného rozměru pneumatik – originál potvrzení od autorizovaného zástupce výrobce
 • změna barvy vozidla – není nutné dokládat další dokumenty
 • prodloužení platnosti ORV u cizinců – kopie dokladu o pobytu, kde je vyznačena jeho platnost apod.

V případě zastupovaní naší Agenturou Kryštof je navíc potřeba

 • plná moc s neověřeným podpisem vlastníka (formulář zde)

V případě jednání za firmu požadujeme:

 • fyzická osoba – plná moc s neověřeným podpisem
 • právnická osoba – plná moc s neověřeným podpisem majitele (jednatele) firmy
Cena za vyřízení je ve výši 300,- Kč

Veškeré doklady se předkládají v originálu, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s úředně ověřenou plnou mocí.

Máte zájem o provedení některého z úkonů naši agenturou?


Kontaktujte nás na tel.: 608 33 11 00, email: info@agenturakrystof.cz nebo nás navštivte na naší pobočce.